Projektbeskrivning

POSTERS

SLOWFOOD OSTROBOTHNIA

Exempel på några av de posters vi gjort till Slowfood Ostrobotnias evenemang.

https://slowfoodostrobothnia.com