Projektbeskrivning

TRYCKSAKER & WEBB

WASA WELLNESS

Vi har jobbat med Wasa Wellness i flera år, utgående från deras färdiga grafiska profil. Produkter vi har utarbetat är bl.a reklamblad, tidningsannonser, broschyrer, visitkort, textiltryck och webbanners.

Läs mer om Wasa Wellness verksamhet här